Majątek trwały

 

WOMP CP-L Lublin bez oddziałów terenowych
stan na dzień 31.12.2015
 
 
 
 Pozycja
Wyszczególnienie
BZ
1
2
 
AKTYWA
A.
Aktywa trwałe                                                        
5 454 381,87
I.
Wartości niematerialne i prawne
0,00
1
Koszty zakończonych prac rozwojowych
0,00
2
Wartość firmy
0,00
3
Inne wartości niematerialne i prawne
0,00
4
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
0,00
II.
Rzeczowe aktywa trwałe
5 454 381,87
1
Środki trwałe
5 452 511,87
  a) grunty

1 445 772,51

 
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
2 555 624,54
 
c) urządzenia techniczne i maszyny
493 989,74
 
d) środki transportu
17 203,22
 
e) inne środki trwałe
939 921,86

 2

 Środki trwałe w budowie

1870,00

     

 

          

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2016-05-05 14:14:09
Opublikował: administrator BIP
Data publikacji: 2011-04-05 09:56:37
Odsłon: 3694
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.